Özel dershanelerde yapılan öğretim etkinlikleri, aslında bir okulda yapılan öğretim etkinliklerinden çok farklı değildir. Öğrencilerin daha başarılı olma isteğiyle devam ettikleri özel dershanelerdeki öğretim, okula paralel yürütülen tamamlayıcı ve pekiştirici bir öğretim şeklidir. Yapılan öğretim şekli; öğrencinin ara sınıfta kendisini daha iyi yetiştirmesi, okula takviye sağlaması ve bir üst okulun giriş sınavlarına hazırlanması amacına göre, elbette değişmektedir. Ara sınıf yetiştirme kurslarında daha çok konu anlatımı yapılırken, üst okulların giriş sınavlarına hazırlama kurslarında konu anlatımı yanında test türü soru çözümüne önem verilmektedir.

Özel dershaneler, okullarda uygulanan programların varsa eksiğini tamamlamakta, yoksa verileni pekiştirmektedir. Bunu yaparken okulların veremediği teknik yapılanmayı sağlamakta, benimsetmekte ve hedef olan başarıya yönlendirmektedir. Bu yönüyle, özel dershanelerde aslında kavramaya yönelik bir öğretim vardır denilebilir. Test uygulamalarının olması bu kavramayı zayıflatmaz, güçlendirir. Özel dershaneler programlarını uygularken planladığı öğretimi kesintisiz ve metodik olarak yürütür.

Derhanelerin sağladığı sosyal faydalar;

1- 2001 yılı verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 2000 özel dershanede; 28 bin’i öğretmen, 13 bin’i diğer personel olmak üzere, 40 bin’i aşkın kişi görev yapmaktadır. Bugünkü Türkiye koşullarında 40 bin kişiye iş olanağı sağlamak, çeşitli yan sektörlere katkı sunmak önemli bir sosyal işlev olarak görülmelidir.

2- Üniversite giriş sınavlarında ilk girişlerde başarılı olamayan onbinlerce genç; kahve köşelerinden, sokaktan alınarak tekrar eğitim-öğretim ortamına çekilmektedir.

3- Binlerce genç kurslardan ücretsiz yararlandırılmaktadır.

4- Ekonomik koşulları iyi olan öğrenciler, özel ders gibi pahalı bir yolla sınavlara hazırlanırken, özel dershaneler orta ve dar gelirli aile çocuklarına çok daha ekonomik koşullarda hizmet vererek, bir ölçüde fırsat eşitliği sağlamaktadırlar.

5- Özel dershaneler, öğretmenlerin emeklerini değerlendirerek, ekonomik yönden görece olarak daha iyi olmalarını sağlamaktadır. Bu da, kısmen öğretmenlere bir toplumsal statü kazandırmaktadır.

Ankara da dershane bulma..