Son zamanlarda arz ve talebe göre yıldızı parlayan meslekler, gazetelerin, dergilerin sayfalarında ilgi çeken konular arasında sıkça yer almaktadır. Örneğin; bunlardan şimdilik en revaçta olan, yeni sayılmasa da talebi hızla yükselen iki daldan söz edilebilir: Jeologluk , Psikologluk.
İlki, bugüne kadar hiç itibar görmemiş, jeoloji (yer bilimi) mühendisliğidir. Yakın zamanda yaşanılan depremden sonra, ilgi odağı haline gelen bu mesleğin böylesine yükselişi, dikkât çekicidir.
İkincisi ise, tıp alanına girmeyen, uzmanlaşma neticesinde elde edilmiş bir nitelik. Doktor veya psikiyatristlerden ayrı bir sınıf. Ruhsal yapıyı güçlendirmede bireylere yardım etkinliği. Görev alanı, sadece hayatı belirli yönde, olumsuz şekilde etkileyen doğal afetlerle sınırlı olmayıp aklımıza gelen tüm bireysel, kitlesel olayları

içermektedir. Ekonomik sıkıntılar, zamlar, trafik, çete hareketleri, sosyal ve politik skandalların yarattığı güvensizlik duygusu, cinnet, satanistler, intihar vakaları, aile yaşamındaki sorunlar, kısaca stres çağının tüm olumsuzlukları.

ÖSS tercihinde, mezun olunduğunda çalışılacak mesleklerin durumunu da bilmek önem taşıyor. Üniversite sınavında başarılı olmak kadar, mezun olunduğunda iş alanı olan bir bölümü kazanmak önemli. “Üniversite olsun da hangi bölüm olursa olsun” düşüncesi çoktan önemini yitirmiş durumda. Üniversiteler 550 meslek dalında 2 ile 7 yıl arasında eğitim verirken, adaylar için hangi meslekte ne kadar ihtiyaç olacağı da büyük önem taşıyor.

Nitekim, Devlet Planlama Teşkilatı(DPT) 2005 yılında mesleklerin doygunluk oranını hesaplayarak adaylara, meslek seçiminde yol gösteriyor. DPT’ye göre; sağlık ve eğitim personeli sayısı ve niteliğinin geliştirilmesi, dengeli bir dağılıma ulaşılması ihtiyacı, önemini koruyor. Hızlı gelişim gösteren bilgi teknolojisi gibi bazı alanlarda arz yetersizliği görülürken, başta ziraat ve inşaat mühendisliği olmak üzere bazı alanlarda eleman fazlası dikkati çekiyor.

Tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik, veterinerlik, ilköğretim öğretmenliği, üniversite öğretim elemanı ile makine mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, kimya mühendisliği, jeodezi mühendisliği alanlarında ise eleman açığı olacak.
Ankara da dersane bulma..